• Слайдер #1

Manzilli dastur

Ўзбекистон Республикасининг 2017 йилги Инвестиция дастурига киритилган, "Ўзвиносаноат-холдинг" акциядорлик жамияти таркибига кирувчи корхоналар томонидан амалга оширилиши кўзда тутилган
инвестиция лойиҳаларининг бажарилиши тўғрисида
МАЪЛУМОТ (01.12.2017й. ҳолатига)

invest-uz.jpg
BRIKTIRILGAN HUJJAT:


Ko'rishlar: 7574