• Слайдер #1

Qo'yiladigan talablar to'g'risida Nizom

«ЎЗВИНОСАНОАТ-ХОЛДИНГ» АЖ БОШҚАРУВ ВА НАЗОРАТ ОРГАНЛАРИ МАЪРУЗАЛАРИНИНГ ШАКЛИ ВА МАЗМУНИГА НИСБАТАН ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР ТЎҒРИСИДА
НИЗОМI. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Ушбу низом Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни, Вазирлар Маҳкамасининг 16.10.2006 йилдаги 215-сонли қарори билан тасдиқланган Корхоналардаги ички аудит хизмати тўғрисидаги низом, ва Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш Комиссиясининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли мажлис баёни билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига мувофиқ ишлаб чиқилган, ҳамда у бошқарув ва назорат органлари маърузаларининг шакли ва мазмунига нисбатан қўйиладиган талабларни белгилайди. 

II. БОШҚАРУВ ВА НАЗОРАТ ОРГАНЛАРИ МАЪРУЗАЛАРИНИНГ ШАКЛИ ВА МАЗМУНИГА НИСБАТАН ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР 

2. Бошқарув (кузатув кенгаши ва ижроия органи) ва назорат (тафтиш комиссияси, ички аудит хизмати) органларининг маърузалари аниқ ва лўнда бўиши лозим. 
3. Бошқарув ва назорат органларининг маърузалари қуйидаги мазмунда бўлиши керак: 
асосий кўрсаткичларни қиёслаш (режа/аслида кўринишида); бажарилмаганликнинг асосий сабаблари; жамият фаолиятидаги аниқланган камчиликлар ва ушбу камчиликларга 
йўл қўйган шахсларга нисбатан кўриладиган чоралар; ривожланиш стратегияси бажарилишининг бориши ва бошқалар. 

III. БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ ҲИСОБОТЛАРИ 

4. Акциядорларнинг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши ва ижроия органи Жамиятнинг бошқарув органлари ҳисобланади. 
5. Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 58 ва 59-моддаларига мувофиқ, кузатув кенгаши қуйидаги масалалар бўйича акциядорларнинг умумий йиғилиши олдида ҳисобот беради: 
жамият ривожланиши стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоралар тўғрисида;

BRIKTIRILGAN HUJJAT:

Ko'rishlar: 4259