• Слайдер #1

Taftish komissiyasi Nizomi


«O'zvinosanoat-xolding» ХК АJ taftish komissiyasi to'g'risidagi NIZOMI


1.1. Mazkur Nizom O’zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to’g’risida” gi Qonun (bundan buyon Qonun deb yuritiladi) va “Uzvinosanoat-xolding” Xolding kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati Ustaviga ishlab chiqilgan.

1.2. Nizom taftish komissiyasining maqomi, tarkibi, vazifalari, vakolatlari, uning ishlash tartibi va Aksiyadorlik jamiyati boshqaruvining boshqa organlari bilan o’zaro munosabatlarni belgilaydi. 

BRIKTIRILGAN HUJJAT:

«O'zvinosanoat-xolding» ХК АJ taftish komissiyasi to'g'risidagi NIZOMI 25.5 KB.pdf
Ko'rishlar: 1318